Професионални услуги

“Moonlight” Професионални услуги

Moonlight продукција е опремена и со мобилен репортажен сет за видео/аудио реализација на големи настани: концерти, митинзи, конвенции, промоции и сл.Репортажниот сет е опремен со врвна broadcast дигитална опрема .Сетот се адаптира за работа со поширок избор на broadcast камери и има интегриран систем за интерна комуникација(интерфонија).

Нудиме услуги од типот :

  • Изнајнување / Рентање
  • Видео подршка
  • Аудио подршка
  • Подготовка и реализација на медиумски кампањи
  • Конференцска подршка
  • Изработка на рекламни презентации
  • 2д / 3д решенија
  • графички дизајн и подготовка за штампа

kamera

Следната фаза ја вклучува нашата беспрекорна услуга.