Продукција

“Moonlight” Production

Moonlight продукција е опремена и со мобилен репортажен сет за видео/аудио реализација на големи настани: концерти, митинзи, конвенции, промоции и сл.

Репортажниот сет е опремен со врвна broadcast дигитална опрема .Сетот се адаптира за работа со поширок избор на broadcast камери и има интегриран систем за интерна комуникација(интерфонија).

Кои продукциски мрежи ги обработуваме:

  • Видео
  • Аудио
  • Перформанс во живо
  • Настани
  • Конференции

Искуствата зад нас, говорат за  квалитетот и ефикасноста на тимот на MoonLight.